sisseastumine

Registreerimine eelkooli õa 2024/2025 | Регистрация в нулевые классы на 2024/2025 учебный год

Lp lapsevanemad, 

kui te ei jõudnud registreerida oma last TAGi 0. klassi õa 2024/2025, kuid endiselt soovite seda teha, siis palun saatke järgmine info (all) aadressitele dan@annelinn.edu.ee / julia@annelinn.edu.ee :

 1. lapse täisnimi ja isikukood,
 2. kodukeel,
 3. vanemate kontaktandmed,
 4. lasteaed, kus laps käib.

Tartu Annelinna Gümnaasiumi vastuvõtuks vajalike dokumentide loetelu

1.KLASS

Sisseastuja vanem või volitatud esindaja esitab järgmised dokumendid:

 1. enda isikut tõendav dokument
 2. taotlus (vt ARNO link)
 3. sisseastuja sünnitunnistus või -tõend või tema isikut tõendav dokument
 4. sisseastuja koolivalmiduskaart koolieelsest lasteasutusest (hiljemalt 31. augustiks)
 5. 2 fotot 2,5 x 3,5 cm
 6. perearsti tõend

Õppetöö toimub lapsevanemate valikul keelekümbluse, vene-eesti kakskeelse õppe või venekeelse õppena.

PÕHIKOOLI 2. – 9. KLASS

Sisseastuja vanema või volitatud esindaja esitab järgmised dokumendid:

 1. enda isikut tõendav dokument
 2. taotlus (vt ARNO link)
 3. sisseastuja sünnitunnistus või -tõend või tema isikut tõendav dokument
 4. ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist
 5. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
 6. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus
 7. direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega
 8. 2 fotot 2,5 x 3,5 cm

ESMAKORDSELT GÜMNAASIUMI ASTUJAD (G1)

Sisseaastuja või alaealise sisseastuja vanema või volitatud esindaja esitab järgmised dokumendid:

 1. sisseastuja (ja sisseastuja vanema või volitatud esindaja) isikut tõendav dokument
 2. taotlus (vt ARNO link)
 3. ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist
 4. põhikooli lõputunnistus
 5. 2 fotot 2,5 x 3,5 cm

TAGis luuakse kuni 100 õppekohta.

GÜMNAASIUMI TEINE ÕPPEAASTA (G2) JA 12. KLASS

Sisseaastuja või alaealise sisseastuja vanema või volitatud esindaja esitab järgmised dokumendid:

 1. sisseastuja (ja sisseastuja vanema või volitatud esindaja) isikut tõendav dokument
 2. taotlus (vt ARNO link)
 3. ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist
 4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
 5. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpinguraamat või klassitunnistus
 6. direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksvate kursuste hinnetega
 7. 2 fotot 2,5 x 3,5 cm

Dokumentide ärakirju on võimalik teha ja kinnitada koolis.

Lehed

Telli voog RSS - sisseastumine
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.