Ainekavad põhikool

Manus Suurus
Ajalugu 266.26 KB
Arvutiõpetus 425.14 KB
Bioloogia 350.53 KB
Eesti keel 639.4 KB
Физика 460.79 KB
Füüsika 505.91 KB
Geograafia 528.82 KB
Inglise keel 256.12 KB
Inimeseõpetus 341.2 KB
Käsitöö ja kodundus 328.19 KB
Keemia 228.46 KB
Kehaline kasvatus 341.15 KB
Kunstiõpetus 344.76 KB
Loodusõpetus 600.76 KB
Metemaatika 576.16 KB
Muusikaõpetus 685.88 KB
Tehnoloogiaõpetus 232.04 KB
Ühiskonnaõpetus 253.34 KB
Vene keel ja kirjandus II ja III kooliaste 502.44 KB
Vene keel keelekümblusklassidele 495.25 KB