Projekti „Tõstame rohetehnoloogia teadlikkust“ tegevus Tartu Annelinna Gümnaasiumis 2023-2024 õppeaastal.

Projekt „Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine“ jõudis lõpule. Projekti tegevust toetas Eesti riik, Kliimaministeerium ja Keskkonna Investeeringute Keskus 12000 €-ga. Õppetöö oli suunatud 2. – 10. klassidele. Kokku osalesid 602 õpilast 25. õppeprogrammil!

Koostöö toimus Tartu Ülikooli Teaduskooliga, Eesti Maaülikooli Mahekeskusega, Tartu Ülikooli Loodsmuuseumiga, Tartu Keskkonnahariduse Keskusega ja Võrtsjärve Limnoloogiajaamaga.

Kõik programmid olid koostatud lähtudes kooli õppekavast ning omandamise kvaliteet oli tagatud praktiliste tegevuste seostamise kaudu teooriaga. Praktiline tegevus äratas suurt huvi õpilaste uute teadmiste hankimiseks ning seostus igapäeva eluga.

Kõik selles projektis osalejad on tulemustega väga rahul, sest kõik oodatud eesmärgid said rahuldatud. Sellised tegevused toetasid eestikeele praktiseerimist sest kogu tegevus toimus eesti keeles.

Käidi sellistel huvitavatel õppeprogrammidel, nagu: “Mahepõllumajandus”, “Toidu energialabor”, “Paberi teine elu”, “Taastuvenergiapäev” jt.

Saadi teda, kuidas saab prügist toota vajalikke ning loomingulisi tooteid. Tutvuti mahepõllumajandusega sügisel ja kevadel. Praktiline tegevus toimus Erto Talus, programmi viis läbi EMÜ Mahekeskus. Õpilased olid taluniku rollis, said katsetada, kuidas õigesti kasutada oma maad, et mahetoitu kasvatada ja ühtlasi saada ka kasumit. Olles loodust hoidev saada siiski ka toota kasumlikult. Õppimist toetas praktiline tegevus, analüüs ja arutelu
Võrtsjärve vee analüüsimisel õpiti metoodikaid, kuidas määrata vee kvaliteeti, võrreldi tulemusi eelmiste aastate andmete ning Euroopa vee kavliteedinõuetaga ning hinnati tulemsui, kas vee kvaliteet on läinud paremaks või halvemaks. Samuti analüüsiti, miks sellised suundumused on toimunud.

Õpiti, milline toit on keskkonnahoidlik. Kuidas hinnata ja valida toitu keskkonna jalajälje alusel. Esitluste, katsete ja arutluste kaudu omandasid õpilased teadmisi energialiikidest, taimede ja loomade energeetilistest protsessidest ja toidu energiast. Õpilased said teada, kuidas saab toitu valides olla ressursisäästlikum ja loodushoidlikum.
Praktikumide käigus õpiti lahendama põllumajandusega seotud reaalelu reostusprobleeme.
Keskkonna seisundi hindamise mahepõllul ja suurtootmise põllul viis läbi Tartu loodusmaja Erto Talus. Tegevuse käigus võtsid õpilased võrdlevalt proove nii mahepõllult kui intensiivmajanduspõllult. Toimus proovide keemiline analüüs ning saadud tulemuste graafiline esitamine kahe majandusviisi erinevuste võrdlemiseks ja järelduste tegemiseks.
Kõik programmid pakkusid õpilastele praktilist tegevust ja avardasid silmaringi. Tegevused andsid võimaluse süvendada koolis õpitut keemia, füüsika ja bioloogia vallas ning head praktikat eesti keele kasutamiseks. Oleme väga tänulikud sellise võimaluse eest teadmiste saamiseks.