Personal

Sisesta osa nimest
või vali amet
või vali aine

H

Amet:
õpetaja
Ained:
inglise keel, asendusõpetaja
Tööruum:
B469
Ained:
abiõpetaja
Tööruum:
B469

I

Amet:
õpetaja
Ained:
matemaatika
Tööruum:
A243
Amet:
õpetaja
Ained:
matemaatika
Tööruum:
A243
Amet:
õpetaja, ringijuht
Ained:
loodusained, uurimistööde alused
Tööruum:
A539
Klassijuhataja:
G1

J

Amet:
õpetaja
Ained:
eesti keel
Tööruum:
A347
Klassijuhataja:
9c
Amet:
õpetaja
Ained:
eesti keel, sotsiaalained
Tööruum:
A442
Klassijuhataja:
7b
Amet:
õpetaja
Ained:
tööõpetus, tehnoloogiaõpetus
Tööruum:
A138
Amet:
õpetaja
Ained:
eesti keel
Tööruum:
A343
Klassijuhataja:
8c

K

Amet:
õpetaja
Ained:
eesti keel
Tööruum:
A332, A346
Klassijuhataja:
4a