Personal

Sisesta osa nimest
või vali amet
või vali aine

A

Amet:
õpetaja
Ained:
vene keel, kirjandus
Tööruum:
A435
Klassijuhataja:
G1
Amet:
õpetaja
Ained:
klassiõpetaja
Tööruum:
A432
Klassijuhataja:
5-6e
Amet:
õpetaja
Ained:
loodusained
Tööruum:
A534
Amet:
õpetaja
Ained:
inglise keel
Tööruum:
A345
Amet:
õpetaja
Ained:
klassiõpetaja, matemaatika
Tööruum:
B466
Klassijuhataja:
3b
Amet:
õpetaja
Ained:
inglise keel
Tööruum:
A345
Inglise keele õpetajate valdkonnakeskuse juht

tel. 7461743

Amet:
direktor
Ained:
eesti keel
Tööruum:
A252

B

Amet:
õpetaja
Ained:
vene keel, kirjandus
Tööruum:
A438
Klassijuhataja:
8d
Humanitaar- ja sotsiaalainete valdkonna juht
Amet:
õpetaja
Ained:
matemaatika, uurimistööde alused
Tööruum:
A542
Klassijuhataja:
9b
Loodusteaduste õpetajate valdkonnakeskuse juht

õppeprotsess 4.-9. klassid

tel.7461743

Amet:
õppejuht, õpetaja
Ained:
keemia
Tööruum:
A250